Hvordan definerer dere turområdene på UT?

Det sjelden turgåere er opptatt av hvilken kommune de går på tur i, turområder som Jotunheimen, Hardangervidda osv. er derimot mer naturlig. Siden det ikke finnes en klar standard for turområder i Norge, har UT valgt å dele Norge inn i 64 turområder. Hele oversikten finner du på http://ut.no/omrade/

Turområdene har ofte flytende grenser ute i naturen, men når vi skal kategorisere turforslag på UT.no må vi sette grensen ett sted. Vi gjør stadig justeringer på yttergrensene for turområdene. Hvis du har synspunkter må du gjerne ta kontakt med oss på post@ut.no.

 

Tilbakemelding og Knowledge Base