Hvordan måler dere lengdene på turforslagene?

Vi har fått en del tilbakemeldinger på at vi oppgir for korte lengder på turforslagene våre. I praksis blir det ofte slik at hvis vi måler 10 kilometer på kartet har turgåeren ofte 12 kilometer på GPSen sin når turen er over. Vi tror at det skjer fordi stien i mange tilfeller er mer svingete enn det vi kan måle på et kart, samt at vi ikke tar hensyn til at høydeforskjeller også kan gjøre at turen blir lengre. UT legger nå til 20% «stitillegg» på alle sommerturforslagene og 15% på vinterturforslagene.

Tilbakemelding og Knowledge Base