Kan jeg bruke UT på Windows Phone?

De nye UTsidene er mobiltilpasset, så UT fungerer fint på alle smarttelefoner uavhengig av operativsystem

UT er pr dags dato også tilgjengelig som app fro iOS og Android.UT er forpliktet til å levere sitt innhold til de største plattformene, men slik vi vurderer det i dag har vi ikke nok brukere av Windows Phone til å forsvare bruken av midler for å lage en egen versjon av UTappen. Vi følger markedet tett, og vurderer kontinuerlig hvor vi skal bruke ressursene våre, - så når brukertallene øker vil vi vurdere saken på nytt.

Tilbakemelding og Knowledge Base